Nuortenkoti Polku | Vastaanottoyksikkö

Mitä?

Nuortenkoti Polun vastaanottoyksikkö on 7 -paikkainen. Vastaanottoyksikkö tarjoaa palveluita kiireellisiin ja arviointia vaativiin lastensuojelutilanteisiin ympärivuorokautisesti. Tarvittaessa nuori haetaan vastaanottoyksikköön.  Vastaanottoyksikössä lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtii kokenut moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaalipsykologista, sosiaalityöntekijästä, sairaanhoitajasta, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajasta, yhteisöpedagogista sekä lähihoitajista ja sosionomeista.

Missä?

Vastaanottoyksikkö sijaitsee Kuopion Haapaniemellä hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä samassa rakennuksessa Jatkopolkujen kotiutumisyksikön kanssa. Yksikön keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan yhteydenpidon nuoren vanhempiin ja läheisiin sekä sosiaalityöntekijään.

Milloin?

Vastaanottoyksikössä selvitetään kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen tilanne sekä tuen tarve. Vastaanottoyksikön sosiaalityöntekijä toteuttaa kartoituksen nuoren ja perheen tilanteesta yhdessä omaohjaajaparin sekä muun työryhmän kanssa.

Kartoitusjakso:

Kartoistusjaksolla pyritään kokonaisvaltaisesti selvittämään nuoren ja koko perheen tilanne sekä tuen tarve. Vastaanottokodin sosiaalityöntekijä suunnittelee ja toteuttaa kartoituksen yhdessä omaohjaajaparin sekä muun työryhmän kanssa. Arviointijaksolla tavataan tiiviisti koko perhettä. Jakson aikana toteutetaan kotikäyntejä sekä perhetapaamisia eri kokoonpanoilla. Nuoren tilanteen selvittelyssä tehdään yhteistyötä verkoston kanssa. Arvioinnin kohteena ovat mm. kodin olosuhteet, koulunkäynti, fyysinen ja psyykkinen terveydentila sekä päihteidenkäyttö. Kartoitusjakson päätyttyä vastaanottokodin sosiaalityöntekijä kirjaa työskentelystä yhteenvedon, joka toimitetaan lapsen asiasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä perheelle. Yhteenveto sisältää suositukset jatkotyöskentelyn suhteen.

Paikkatiedustelut:

Nuortenkodin johtaja Tiia Pöntynen
Puh. 044 325 4892
tiia.pontynen@jatkopolut.fi

ohjaajat:

puh. 044 727 0077

fax: 017 252 0002