Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Mitä?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ihmisen sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa. Sillä on myös suuri vaikutus syrjäytymisen ehkäisemisessä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan peruselementtejä ovat yhteisöllisyys, vuorovaikutus, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus. Toiminnan lähtökohtina ovat yksilön omat tavoitteet ja niiden eteen työskentely. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta perustuu yksilön kokemukseen ja sen kautta oppimiseen ja uusien asioiden oivaltamiseen.

Käytännössä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on hevosen hyvinvoinnista huolehtimista. Hevosesta huolehtimalla voidaan käydä läpi ihmisen hyvinvointiin ja elämänhallintaan vaikuttavia asioita kuten siisteys, puhtaus, järjestelmällisyys ja vastuunkanto. Erilaiset kokemukset, niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin kasvattavat lapsen/nuoren kykyä käsitellä omia tunteitaan. Talliyhteisö tukee yhteisöllisyyttä. Tallilla kohdataan eri ihmisiä ja joudutaan välttämättä ottamaan myös muita ihmisiä huomioon.

Missä?

Jatkopolkujen sosiaalipedagoginen hevostoiminta tapahtuu Niinilammen tallilla Siilinjärvellä. Jatkopoluilla on oma hevonen (Sulo). Talliympäristö on rauhallinen ja turvallinen. Ratsastuskoulutoimintaa tallilla ei ole. Tallilla järjestetään kuitenkin myös yksityistunteja asiakkaille ulkopuolisen ratsastuksenohjaajan toimesta.

Milloin?

Jatkopoluilla sosiaalipedagogista hevostoimintaa järjestetään yksilö- ja pienryhmätoimintana. Toiminta sopii lapsille ja nuorille, joilla on erityisiä haasteita esimerkiksi oman elämänsä hallinnassa tai sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa. Toiminnalle asetetaan aina asiakkaan tilanteen mukaiset tavoitteet, joita arvioidaan säännöllisesti.

Tavoitteet:

  • elämänhallinnan taitojen kartuttaminen
  • sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
  • vuorovaikutuksen tukeminen
  • tunteiden käsittelyn opettelu