Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on asiakkaan arjen- ja elämänhallinnan kohentumiseen tähtäävää yksilökohtaista työskentelyä. Työskentely toteutetaan eri asiakkaiden kohdalla hyvin eri tavoin ja sen käytännön sisältö vaihtelee asiakaskohtaisesti hänelle henkilökohtaisesti määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Sosiaalinen kuntoutus on kotiin ja arkeen annettavaa tukea, vapaa-ajan tukemista ja harrastuksiin sekä palveluihin ohjaamista. Työskentely on hyvin käytännönlähteistä ja se tapahtuu asiakkaalle luontaisessa ympäristössä.

Tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun kohentaminen, omien voimavarojen löytyminen ja vahvistuminen sekä yhteiskunnallisten valmiuksien kehittäminen. Asiakas on aktiivisena osallisena työskentelyn sisällön suunnittelussa. Sosiaalisella kuntoutuksella pyritään edistämään kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiminta- ja työkykyä sekä sitä kautta ehkäisemään asiakkaan syrjäytymistä.

Jatkopoluilla on käytössään moniammatillinen työryhmä ja kattava erityisosaamisen kirjo, joilla pystytään vastaamaan asiakkaan tuentarpeisiin kokonaisvaltaisesti. Moniammatillisuuden lisäksi henkilökunnan vahvuutena on hyvä paikallinen tuntemus ja laaja yhteistyöverkosto. Yksilöllisen työskentelyn lisäksi Jatkopolut tarjoaa asiakkailleen monipuolisia, sosiaalisesti kuntouttavia ryhmätoimintoja. Henkilöstömme on koulutettu maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohtaamiseen, erityiseen tukemiseen ja ohjaukseen.

› Esite / Sosiaalinen kuntoutus (PDF)
 

Jatkopolut Oy on kuopiolainen vuonna 2007 perustettu sosiaalipalveluita tuottava yritys. Jatkopolkujen avopalvelut on saanut SHQS-laaduntunnustuksen vuonna 2014. Yrityksen avopalvelut tarjoavat palveluita lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaisille asiakkaille sekä aikuissosiaalityön, vammaispalvelujen ja mielenterveyspalveluiden asiakkaille. Avopalveluiden monipuoliseen palvelutarjontaan sosiaalisen kuntoutuksen lisäksi kuuluu myös ammatillinen tukihenkilötoiminta, lastensuojelun jälkihuolto, perhetyö, valvotut tapaamiset, tuetun asumisen palvelut, erityisryhmien iltapäivätoiminta, neuropsykiatrinen valmennus ja neuropsykiatrinen perhevalmennus.

Tiedustelut:

Juho Kyllönen P. 0447577241                                                                                                     juho.kyllonen@familar.fi

Tommi Holopainen
p. 040 594 7611