Läheisneuvonpito

Mitä?

Läheisneuvonpito on tapa etsiä ratkaisuja turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä niin, että läheisillä on mahdollisuus osallistua siihen omasta arjestaan käsin. Neuvonpidossa näitä ratkaisuja etsivät lapsen läheiset laatimalla käytännönläheisen suunnitelman. Näin työntekijät ja läheiset voivat yhdessä osallistua lapsen hyvinvoinnin varmistamiseen.

Läheisneuvonpidossa asioita tarkastellaan aina lapsen näkökulmasta ja lapsen omat toiveet huomioiden. Läheisneuvonpito perustuu vapaaehtoisuuteen. Läheisneuvonpito on prosessi, joka etenee vaiheittain. Prosessi etenee valmisteluvaiheesta läheisneuvonpitoon, seurantajaksoon ja lopuksi järjestetään seurantakokous.

Missä?

Jatkopoluilla on käytössä läheisneuvonpitoja varten viihtyisä toimitila Kuopion keskustassa hyvien kulkuyhteyksien äärellä.

Milloin?

Läheisneuvonpitoja järjestetään tilanteessa, jossa sosiaalitoimi arvioi lapsen ja perheen hyötyvän läheis- ja viranomaisverkoston tiiviistä yhteistyöstä ja konkreettisesta suunnitelmasta tuen tarjoamiseksi.

Tiedustelut:

Sanna Nyyssönen P. 0443000887                                                                                        sanna.nyyssonen@jatkopolut.fi